Medisinsk lim

 

Medisinsk lim mot åreknuter
I noen utvalgte tilfeller, vil vi bruke medisinsk lim mot åreknuter. Dette er den mest skånsomme metoden for å lukke åreknutene, og de blodårene som forsyner åreknutene. 

Hva er limbehandling:

limBehandlingen foregår ved at et tynt kateter føres inn i åren. Hensikten her er å kunne tilføre lim lokalt nedover blodåren som skal behandles. 
Limet vil klebe blodåren sammen. Kirurgen vil da samtidig legge et trykk over området som behandles. 

Fordelen med lim, er at det ikke er nødvendig med lokalbedøvelse. Det vil således være færre stikk i huden. Selve behandlingen er helt smertefri. Limbehandling vil imidlertid være noe dyrere enn varmebehandling med vanndamp eller radiobølger. Du kan diskutere med kirurgen om dette er en metode som passer for deg ved forundersøkelsen. 
 

Etterbehandling:
Det vil ikke være behov for støttestrømpe etter limbehandling.  
 
Sykemelding er ikke nødvendig. De aller fleste kan være i arbeid og i normal aktivitet, men hard trening bør unngås første 1-2 døgn.
 
Bivirkninger:
Det kan tilkomme blå/gul og rød misfarging av huden der behandlingen er utført. Der hvor evt blodåren ikke er klappet sammen fullstendig vil det kunne dannes kuler av levret blod, disse forandringer bedres med tiden, noen ganger over flere mnd. Enkelte ganger kan det være aktuelt å fjerne levret blod, utføres med et lite innstikk i huden. 
Pigmentforandringer kan forekomme, men er som regel forbigående.